2007 / 3

10.12.2007

Fetální alkoholový syndrom (FAS) a spektrum vrozených alkoholových poruch (FASD)

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 10.12.2007

Citace
Schmidtová, J. (2007). Fetální alkoholový syndrom (FAS) a spektrum vrozených alkoholových poruch (FASD). Adiktologie, 7(3), 352-365.
Klíčová slova

fetální alkoholový syndrom (FAS) - vrozené poruchy alkoholového spektra (FASD) - FAE–částečné FAS - Alcohol Related Birth Defects (ARBD) - abusus alkoholu matkou v těhotenství - epidemiologie FASD - školní studie a preventivní programy FASD - kriminalita jedinců s FASD

Abstrakt
Fetální alkoholový syndrom – FAS a spektrum vrozených alkoholových poruch – FASD, patří mezi závažné vrozené poruchy jejichž společným kauzálním faktorem způsobujícím postižení je intrauterinní expozice plodu alkoholem. Postižení se projevuje hyperaktivitou, nižším intelektem, poruchami chování, faciálními znaky, psychickými problémy a dalšími odchylkami od normy. Nezřídka jsou děti a mladiství s FAS/FASD vystaveni i brachiálnímu násilí a sexuálnímu zneužívání.V adolescenci a v dospělosti bývají závislí na návykových látkách, dopouštějí se i závažných trestných činů. Důležitá je včasná diagnostika postižených dětí, volba adekvátního vzdělávacího programu a prevence následné traumatizace dítěte. Specifickým úkolem je edukace žen ve fertilním věku. Na rozdíl od zahraničí nebyly v ČR dosud realizovány žádné preventivní programy.

 


Nahoru
*/ ?> Fetální alkoholový syndrom (FAS) a spektrum vrozených alkoholových poruch (FASD) Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet