2008 / 2

10.09.2008

Zákaz fajčenia na verejných miestach – mýty a skutočnosť

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 10.09.2008

Citace

Ochaba, R. (2008). Zákaz fajčenia na verejných miestach – mýty a skutočnosť [Smoking ban in public places – myths and reality]. Adiktologie 8(2), 176-181.

Klíčová slova

verejné zdravotníctvo – pasívne fajčenie – reštaurácie – bary

Abstrakt

Článok charakterizuje základné východiská intervencií v oblasti ochrany nefajčiarov a  výchovy k nefajčeniu. Na základe záverov zo zahraničných štúdií dokazuje skúsenosti niektorých krajín EÚ s uplatňovaním striktnej politiky kontroly tabaku v oblasti fajčenia v reštauráciách a baroch. Článok predstavuje najdôležitejšie právne normy a programy podpory zdravia, ktoré sa týkajú dlhodobej intervencie v oblasti ochrany, podpory a rozvoja zdravia.


Nahoru
*/ ?> Zákaz fajčenia na verejných miestach – mýty a skutočnosť Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet