Kombinované bakalářské studium

30.10.2012

Kombinované bakalářské studium adiktologie

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 30.10.2012

Zajímáte se o vliv návykových látek na chování lidí, na jejich vývoj, zdravotní stav a na jejich roli ve společnosti? Chcete se stát adiktologem, tedy odborníkem, který dokáže pomoci lidem ohroženým závislostním chováním a jejich nejbližšímu okolí? Máte zájem o to porozumět způsobům řešení problémů v oblasti veřejného a duševního zdraví, které vznikají v souvislosti s legálními i nelegálními drogami? Odpovědí je studium adiktologie!

Délka studia: tříleté, absolvent získává kvalifikaci pro práci ve zdravotnictví podle zákona č. 96/2004 Sb.

O studiu: Studijní program poskytuje transdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti efektivního case managementu, prevence a léčby v oblasti užívání návykových látek a snižování souvisejících zdravotních škod.

Požadavky pro přijetí: středoškolské vzdělání nejlépe humanitního nebo všeobecného zaměření ukončené maturitní zkouškou

Forma studia: prezenční / kombinovaná

Přijímací řízení: Písemná a ústní zkouška, k ústní části postupují pouze uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem v písemné části (znalostní test v oboru adiktologie a v oborech biologie, chemie a fyziky). Ústní zkouška pak má povinnou a dobrovolnou část. Uchazeč bude ke studiu přijat, pokud úspěšně zvládne písemnou i ústní část zkoušky. K doktorskému studiu je požadována pouze ústní zkouška.

Najděte si studium adiktologie na Facebooku!

www.adiktologie.cz/studium, https://www.facebook.com/studium.adiktologieNahoru
*/ ?> Kombinované bakalářské studium adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet