Kalendář akcí

30.08.2012

Kurz Řešení problémů v třídním kolektivu

Zveřejnil: Marie Coufalová | Poslední úprava: 07.02.2012

Celkovým sledovaným cílem kurzu je zvýšení kompetence a sebedůvěry učitelů pro zjišťování a ovlivňování sociálně patologických jevů ve školním prostředí. Zahrnuty budou i etické aspekty práce s klimatem třídy. Kurz probíhá formou přednášek a praktických cvičení, s převažující interaktivní formou. V první části se frekventanti seznámí s možnostmi diagnostiky třídního kolektivu, které mohou užívat učitelé, třídní učitelé, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci. V další části budou učitelé seznámeni s možnostmi prevence a intervence nejčastějších sociálně patologických jevů v kolektivu třídy.

Termín konání

30.08.2012 - 30.08.2012

Místo konání

Centrum I.E.S. Brno - Řečkovice, Hapalova 22

Lektory kurzu jsou Mgr. Magdalena Valášková, Mgr. Jan Veselý, Ph.D., Ing. Radovan Voříšek. 

Kontekt: I.E.S., Sdružení Podané ruce, o.s., Hapalova 22, 621 00 Brno. Tel./fax: 541 225 188, e-mail: ies@podaneruce.cz.

 


Nahoru
Kurz Řešení problémů v třídním kolektivu Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet