Kalendář akcí

03.05.2012

Kvalita života jednotlivců závislých na opiátech po zahájení metadonové udržovací léčby

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Šejvl | Poslední úprava: 24.04.2012

Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze si Vás dovoluje pozvat na odbornou přednášku projektu NETAD. Přednášející Wouter Vanderplasschen, Ph.D. je odborným asistentem a výzkumným pracovníkem Univerzity v Gentu. Přednáška se koná dne 3. května 2012 v prostorách děkanátu 1. LF UK ve velké zasedací místnosti, Praha 2, Na Bojišti 3 od 11 do 13 hodin. Přednáška bude tlumočena do češtiny.

Termín konání

03.05.2012 - 03.05.2012

Místo konání

Praha, 1. LF UK

Doktor Wouter Vanderplasschen vyučuje na Oddělení pro ortopedagogiku na Univerzitě v Gentu (Belgie). Je seniorním výzkumníkem v oblasti léčby závislostí. V posledních 10 letech se zabýval studiemi, které se týkaly efektivnosti a kvality léčby závislostí a procesu úzdravy jako takové.

Doktor Vanderpasschen představí ve své přednášce výsledky studie Kvalita života jedinců závislých na opiátech po zahájení metadonové substituční léčby. Kvalita života (Quality of life - QoL) se podle něj má stát důležitým výstupním indikátorem ve výzkumu efektivnosti zdravotnických intervencí. Narůstající poznání o závislosti jako o chronickém onemocnění, které vyžaduje pokračující péči a podporu, mělo za důsledek větší zájem na indikátory kvality života, zejména mezi uživateli opiátových drog. Většina evaluačních studií se zaměřovala na pro společnost žádoucí ukazatele jako je abstinence od užívání nelegálních drog, snižování rizikového chování, snižování rizikového chování a kriminálních deliktů. Přitom výstupy, které jsou založeny na subjektivním a na pacienta zaměřeném přístupu, zůstávaly upozaděny.

Výzkumný tým doktora Vanderpasschena připravil retrospektivní studii všech osob, které v Gentu (Belgie) zahájily metadonovou substituční léčbu mezi roky 1997, kdy byla otevřena první metadonová klinika, a rokem 2002. Celkem do studie získali 159 osob, u kterých jsme použili škálu ASI (Addiction Severity Index), a dále potom Lancashirský profil kvality života a Veronský dotazník na spokojenost s léčbou. Prezentace představí aspekty kvality života, tak jak je viděli samotní uživatelé, na kvalitu života, v období po zahájení opiátové substituční léčby, a současně také roli metadonu v životě osoby závislé na opiátech. Výsledky studie byly dosud publikovány v časopisech jako je International Journal of Harm Reduction, European Addiction Research a podobně.

Přednáška se koná dne 3. května 2012 v prostorách děkanátu 1. LF UK ve velké zasedací místnosti, Praha 2, Na Bojišti 3 od 11 do 13 hodin. Přednáška bude tlumočena do češtiny.


Nahoru
Kvalita života jednotlivců závislých na opiátech po zahájení metadonové udržovací léčby Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet