Kalendář akcí

29.06.2018

kurz Autogenní trénink- základní stupeň

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 06.04.2018

Cílem kurzu je správné osvojení si relaxační dovednosti.

Termín konání

29.05.2018 - 29.05.2018

Místo konání

Praha

Účastníci se seznámí s evropsky nejrozšířenější relaxační metodou - základním stupněm Autogenního tréninku podle J.H. Schultze.
Účastníci si prakticky vyzkouší, jak řízenou relaxaci, tak sebezkušenostní samostatný nácvik relaxace.
Po skončení kurzu doporučujeme postupné nacvičovaní 6 cviků po dobu 2-3 měsíců, aby došlo k plnému osvojení relaxační dovednosti. Časový nárok na 1 relaxaci je 5 minut.
Obsah
 Problematika stresu
 Relaxační dovednosti
 Autogenní trénink - teorie J. H. Schultz
 Motivace k nácviku
 Indikace a kontraindikace
 Uvedení se do klidu
 Pozice a správný postup
 Nácvik první části cviků
 Práce s autosugescí
 Nácvik druhé části cviků
 Aktivizační manévr
Program je určen psychologům, adiktologům, sociálním pracovníkům, pedagogům, kariérovým poradcům, koučům, pomáhajícím profesionálům a studentům těchto oborů, kteří mají chuť naučit se efektivně pracovat se stresem, zvýšit svoji efektivnost a podpořit rozvoj kreativity. Více na: http://www.autogennitrenink.cz/kurzy/


Nahoru
*/ ?> kurz Autogenní trénink- základní stupeň Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet