Kalendář akcí

01.11.2018

Konference České společnosti tělovýchovného lékařství

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 26.07.2018

V letošním roce je konference pořádána ve spolupráci s Psychiatrickou společností ČLS JEP, Společností pro návykové nemoci ČLS JEP a Českou společností pro ultrazvuk v medicíně.

Termín konání

01.11.2018 - 03.11.2018

Místo konání

Mariánské lázně

Je nepochybné, že POHYBOVÁ AKTIVITA V LÉČBĚ má význam u většiny onemocnění a důkazem toho bude úvodní přednáška prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., předsedy ČLS JEP. Součástí bude jistě zajímavý BLOK O PORUCHÁCH PŘÍJMU POTRAVY, ale i další příbuzná témata z psychiatrie související jak se sportem, tak léčbou, např. u kardiaků.

 

Spolupráce s psychology eventuálně s psychiatry je důležitá v léčbě řady onemocnění stejně jako ve vrcholovém sportu. Blok „Poruchy příjmu potravy a sport" pod patronací prof. Hany Papežové bude jistě zajímavý a věříme, že přiláká i odborníky ze sportovní výživy. Neméně zajímavá budou i adiktologická sdělení, na které nás v loňském roce nalákal svou skvělou přednáškou prim. Petr Popov.

Pozvání dále přijali a sdělení předněsou:

- prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda ČLS JEP

- MUDr. Radkin Honzák, CSc., ÚVL 1. LF UK

- prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D

Součástí konference bude „SONODEN" o použití sonografie v medicíně, workshop pro fyzioterapeuty a workshop kardiovaskulární rehabilitace. Po loňském úspěšném turnaji ve „stolním" tenisu bude pokračovat bohatý sportovně společenský program.

 

Registraci naleznete zde: http://konference.cstl.cz/zakladni-informace/uvodni-slovo


Nahoru
*/ ?> Konference České společnosti tělovýchovného lékařství Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet