2008 / 3

25.02.2011

Vliv alkoholu u řidiče osobního automobilu na pravděpodobnost vzniku dopravní nehody s jeho úmrtím.

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Vacek | Poslední úprava: 25.02.2011

Citace

Vorel, F. & Vorlová, K. (2008). Vliv alkoholu u řidiče osobního automobilu na pravděpodobnost vzniku dopravní nehody s jeho úmrtím. Adiktologie, (8)3, 208-215.

Klíčová slova

alkohol – řízení pod vlivem – odpovědnostní analýza

Abstrakt

Background: Negativní vliv etanolu na řízení motorového vozidla byl sice ve vědecké literatuře popsán již v roce 1904, avšak literární údaje o vlivu etanolu na schopnost řídit motorové vozidlo se vzájemně značně liší. Cíle: Zjistit míru vlivu požití alkoholu u řidiče osobního automobilu na pravděpodobnost vzniku dopravní nehody s jeho úmrtím. Hypotézou je, že požití alkoholu u řidiče osobního automobilu výrazně zvyšuje pravděpodobnost vzniku dopravní nehody s jeho úmrtím. Metody: Pro studium vlivu etanolu na schopnost řídit motorové vozidlo byla použita zjednodušená metoda odpovědnostní analýzy, při níž je zkoumán poměr řidičů pod vlivem alkoholu a řidičů střízlivých, a to jednak u těch, kteří nehodu zavinili, a jednak u těch, kteří ji nezavinili. Soubor: 371 řidičů osobních automobilů, kteří zahynuli při dopravní nehodě v letech 1998–2007 v Jihočeském kraji, byla u nich vyšetřena koncentrace alkoholu v krvi a zároveň
bylo známo, zda nehodu zavinili, či nikoli. Výsledky: Z uvedeného souboru 371 řidičů bylo pod vlivem alkoholu 33,15 %. Ve skupině řidičů, kteří nehodu zavinili, bylo pod vlivem alkoholu 40,20 %, avšak ve skupině řidičů, kteří nehodu nezavinili, pouze 2,86 %. Závěry: Pravděpodobnost, že řidič zemře při dopravní nehodě, je více než 22x vyšší, pokud je pod vlivem alkoholu oproti řidiči střízlivému (OR = 22,85, CI95%=5,50


Nahoru
*/ ?> Vliv alkoholu u řidiče osobního automobilu na pravděpodobnost vzniku dopravní nehody s jeho úmrtím. Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet