2008 / 3

25.02.2011

Závislost na alkoholu a řízení motorového vozidla

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Vacek | Poslední úprava: 25.02.2011

Citace

Nešpor, K. & Csémy, L. (2008). Závislost na alkoholu a řízení motorového vozidla. Adiktologie, (8)3, 236-241.

Klíčová slova

řízení motorového vozidla – alkohol – legislativa – prevence

Abstrakt

Alkohol zvyšuje u řidičů riziko dopravní nehody už po nízkých dávkách a se zvyšující se dávkou riziko ještě roste. To se týká i lidí, kteří nejsou na alkoholu závislí ani ho škodlivě nezneužívají. Závislost na alkoholu nebezpečí dopravní nehody pod vlivem alkoholu ještě pronikavě zvyšuje. Efektivita současné právní úpravy, která vyžaduje od závislých na alkoholu jako podmínku oprávnění řídit motorové
vozidlo dvouletou abstinenci, je sporná přinejmenším proto, že počet osob s diagnostikovanou závislostí na alkoholu je v České republice mnohonásobně menší než skutečný počet závislých. Lépe by proto bylo vycházet z behaviorálních projevů (řízení pod vlivem alkoholu, dopravní nehoda pod vlivem alkoholu, násilná trestná činnost pod vlivem alkoholu apod.). Vysoce rizikovým řidičům by se mělo dočasně nebo trvale odebrat řidičské oprávnění, a pokud by to nestačilo, i zabavit automobil, jak se nejméně v jednom případě v České republice už stalo.


Nahoru
*/ ?> Závislost na alkoholu a řízení motorového vozidla Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet