2009 / 1

15.04.2009

Problematika preskripce benzodiazepinových preparátů u geriatrických pacientů v ČR

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 15.04.2009

Citace

NETÍK, V.

Klíčová slova

BENZODIAZEPINY – ZÁVISLOST – GERIATRIE – IATROGENNÍ POŠKOZENÍ

Abstrakt

SOUHRN: Problematika preskripce a následného abúzu léků, konkrétně předepisování medikamentů sedativního typu s vysokým potenciálem psychické a fyzické závislosti – benzodiazepinových preparátů, je v současnosti stále více aktuální. Abúzus a závislost na tomto typu léčiv se vyskytuje u adolescentů a mladých pacientů. Nejvíce postižených závislostí je však ve středním a vyšším věku. Několik významných evropských i domácích výzkumných studií prokázalo, že častým „přehmatem“ v medikaci depresivního syndromu bývá léčba pomocí benzodiazepinových psychofarmak, zejména u pacientů vyššího věku. Vliv těchto psychotropních látek na duševní i somatický stav pacienta pak, obzvláště po dlouhodobě vedeném dávkování, mívá zřetelně neblahý průběh. V článku primárně poukazuji na problémy spojené s tzv. iatrogenní závislostí, tedy dependencí, v níž hraje důležitou roli osoba lékaře, sekundárně též na hranici mezi terapeuticky vhodnou, racionální farmakoterapií a nevhodně zvolenou léčebnou taktikou, jež může u pacientů způsobit více škod než užitku.


Nahoru
*/ ?> Problematika preskripce benzodiazepinových preparátů u geriatrických pacientů v ČR Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet