2009 / 1

15.04.2009

Medicína založená na dôkazoch a drogová politika

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 15.04.2009

Citace

OKRUHLICA, Ľ.

Klíčová slova

DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ – MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH – POLITIKA

Abstrakt

SÚHRN: Moderná politika v oblasti kontroly drog sa od svojho vzniku odvolávala na dôkazy o ich negatívnych dôsledkoch na zdravie. Napriek tomu ale politické rozhodnutia nie vždy stáli prioritne na zisteniach medicíny. Medicína drogových závislostí však za posledných dvadsať rokov nazbierala dostatok dôkazov o biologickej podstate závislosti od psychoaktívnych látok (drog). Metodika na dôkazoch založenej medicíny limituje možnosti interpretácie prírodovedných zistení a ich prípadnej relativizácie v dôsledku pôsobenia sociálnych, kultúrnych a ekonomických vplyvov. Okrem prezentácie vedeckého pokroku pri rozšírení prírodovednej bázy medicínskeho modelu závislosti ako ochorenia diskutuje autor postavenie i prínos spoločenských vied. Hoci politici preberajú zodpovednosť za svoje politické rozhodnutia, nemali by ich zakladať na ignorovaní, respektíve skresľovaní zistení medicíny drogových závislostí, ktoré sú založené na vedeckých dôkazoch. Mali by porozumieť, že s vedeckým pokrokom sa im priestor na korektné politické manévrovanie zužuje.


Nahoru
*/ ?> Medicína založená na dôkazoch a drogová politika Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet