2009 / 1

15.04.2009

Školní metodici prevence v Olomouckém kraji – analýza pracovních podmínek

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 15.04.2009

Citace

DOLEJŠ, M.

Klíčová slova

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE – PEDAGOG – RIZIKOVÉ JEVY – ŠKOLA – PRIMÁRNÍ PREVENCE

Abstrakt

VÝCHODISKA: Na základních a středních školách působí školní metodici prevence (ŠMP). Jejich náplní práce je metodická, koordinační, poradenská a informační činnost v oblasti prevence rizikového chování. CÍLE: Výzkumná studie je zaměřena na ŠMP a jejich roli ve školské prevenci. Studie má za cíl získat údaje o pracovních podmínkách, pracovních potřebách, motivech, hodnotách a osobnostních charakteristikách ŠMP v Olomouckém kraji. SOUBOR: Výběrový nereprezentativní soubor tvořilo 42 ŠMP (37 žen a 5 mužů). Ohniskové skupiny se zúčastnilo pět metodiků prevence působících v pedagogicko-psychologických poradnách Olomouckého kraje. METODY: V rámci studie byla sestavena a administrována testová baterie skládající se ze tří metod; dvou standardizovaných: osobnostní inventář NEO-FFI a HO-MO-PO a jednoho screeningového dotazníku, který měl za cíl zachytit základní údaje o pracovních podmínkách a pracovních potřebách jedinců vykonávajících roli školního metodika prevence. V rámci kvantitativní části byla realizována fokusová skupina s okresními metodiky prevence. VÝSLEDKY: ŠMP našeho souboru řeší na svých školách většinou kázeňské a vztahové problémy nebo problémy spojené s kouřením. Často využívají ve své práci metodiku způsobů na vyhledávání rizikových žáků a studentů. Na základě výsledků z osobnostního inventáře NEO-FFI lze představit profil ŠMP jako emocionálně vyrovnaného, otevřeného druhým lidem a novým zkušenostem, schopného pomáhat a naslouchat, svědomitého; orientovaného na hodnoty mravní. ZÁVĚR: Pochopení role, různých aspektů práce a osobnosti ŠMP může přispět ke zvyšování kvality a efektivity školské prevence.


Nahoru
*/ ?> Školní metodici prevence v Olomouckém kraji – analýza pracovních podmínek Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet