2009 / 2

03.08.2011

Možnosti a meze současného využití sítě lékáren z hlediska jejich participace na nízkoprahových veřejnozdravotních intervencích v rámci adiktologických služeb

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 03.08.2011

Citace

Gabrhelík, R., Miovský, M. (2009). Možnosti a meze současného využití sítě lékáren z hlediska jejich participace na nízkoprahových veřejnozdravotních intervencích v rámci adiktologických služeb. Adiktologie, (9)2, 74–84.

Klíčová slova

LÉKÁRNY – LÉKÁRNÍK – VEŘEJNÉ ZDRAVÍ – INJEKČNÍ UŽÍVÁNÍ DROG – INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ – INJEKČNÍ STŘÍKAČKY

Abstrakt

VÝCHODISKA: Injekční uživatelé drog (IUD) vykazují vysokou míru rizikového chování a představují potencionálně nebezpečný zdroj šíření HIV/AIDS a krví přenosných nemocí. Populace IUD představuje velmi významnou cílovou skupinu pro odpovídající veřejnozdravotní intervence. Lékárny a jejich intenzivnější zapojování do systému prevence infekčních a dalších typů onemocnění a jejich přínos ke zlepšení kompliance léčených uživatelů drog představuje velmi aktuální téma.

CÍLE: Navrhnout a představit doporučení podporující implementaci dalších služeb pro injekční uživatele drog v lékárnách v České republice (ČR).

METODY: Obsahová analýza kvalitativních dat založená na zachycení vzorců či témat a na narativním diskursu s následným použitím technik kontroly validity dat.

SOUBOR: Výstupy substudií projektu „Role lékáren v systému zdravotní péče a poradenství (injekčním) uživatelùm drog v ČR“, přímé výpovědi participantů-lékárníkù a související literatura k tématu.

VÝSLEDKY: Jsou představena doporučení a specifikace možných rolí lékárníků a lékáren v ČR ve vztahu k IUD. Konkrétně možnosti zapojení farmaceutů (v lékárnách) do prevence užívání návykových látek z veřejnozdravotní perspektivy, cílová skupina adiktologických intervencí v lékárnách, možné postupy, protokoly a strategie v lékárnách. Dále se věnujeme otázkám výdeje/výměny injekčního materiálu v lékárnách, otázce substituční léčby v lékárnách, charakteru adiktologických služeb a systému sběru dat v lékárnách. Představujeme také předběžný návrh doporuèení pro zavádění a následnou kontrolu specifických adiktologických služeb poskytovaných v lékárnách.

ZÁVĚRY: Lékárny a lékárníci představují perspektivní a velmi důležitý a efektivní článek, který může při adekvátním nastavení významně přispívat k veřejnozdravotnímu přístupu v péči o injekční uživatele drog v České republice.


Nahoru
*/ ?> Možnosti a meze současného využití sítě lékáren z hlediska jejich participace na nízkoprahových veřejnozdravotních intervencích v rámci adiktologických služeb Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet