2009 / 2

03.08.2011

Primární prevence na školách zapojených do projektu EUDAP 2

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 03.08.2011

Citace

Adámková, T., Jurystová, L., Gabrhelík, R., Miovská, L., Miovský, M. (2009). Primární prevence na školách zapojených do projektu EUDAP 2. Adiktologie, (9)2, 86–94.

Klíčová slova

PRIMÁRNÍ PREVENCE – EUDAP 2 – UNPLUGGED – ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Abstrakt

VÝCHODISKA: Ve školním roce 2007/2008 byl realizován projekt EUDAP 2, jehož cílem bylo ověřit primárněpreventivní program Unplugged na vybraných českých školách. Z důvodu zjišťování efektivity byla provedena analýza ostatních realizovaných primárních aktivit na všech školách zapojených do projektu, výsledky této analýzy jsou obsahem článku.

CÍLE: Cílem analýzy bylo popsat rámec primárněpreventivních aktivit všech škol zapojených v projektu EUDAP 2 a programy, které na těchto školách jsou realizovány.

METODY: Byla realizována dotazníková studie za využití dotazníku zaměřeného na popis jednotlivých preventivních metod a programů a na způsob jejich zajištění (vnější či vnitřní). V rámci souboru byla porovnána kontrolní a experimentální skupina.

SOUBOR: Soubor tvoří 70 základních škol z celé ČR zapojených do projektu EUDAP 2 (kontrolní skupina 33 škol, experimentální 37 škol). Nejvíce škol v souboru se nachází na územní tří krajù: Jihomoravského, Středočeského a Zlínského. Dotazníky vyplňovali školní metodici prevence.

VÝSLEDKY: Nejčastější realizovanou preventivní aktivitou u experimentální kontrolní skupiny byla jednorázová akce – beseda. Školy si nejčastěji zajišťovaly tuto aktivitu samy. V experimentální skupinì byl program Unplugged realizován ve 100 % případů. V kontrolní skupině byl program primární prevence návykových látek realizován pouze v 21 %.

ZÁVĚRY: Školní metodici prevence si často zajišťují programy prevence sami. Málokdy se přitom preventivní program prevence skládá z více lekcí a využívá více prvkù než jen prostou edukaci nebo diskusi.


Nahoru
*/ ?> Primární prevence na školách zapojených do projektu EUDAP 2 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet