2009 / 2

03.08.2011

Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 03.08.2011

Citace

Adámková, T., Vondráčková, P., Vacek, J. (2009). Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů. Adiktologie, 9(2), 96–103.

Klíčová slova

STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL – UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU – BINGE DRINKING – MOTIVACE UŽÍVÁNÍ – INTERVENCE

Abstrakt

SOUHRN: Cílem textu je přinést přehled informací o užívání alkoholu mezi studenty vysokých škol. V úvodní části se autoři zaměřují na prevalenci užívání v zahraničí a v České republice. Typickým vzorcem užívání alkoholu je mezi studenty tzv. binge drinking, kterému je věnována další kapitola. Jsou uvedeny údaje o prevalenci binge drinking mezi studenty v zahraničí, rizikové faktory tohoto způsobu užívání, a to jak pro samotné uživatele, tak pro ostatní studenty. Jsou zde také shrnuty charakteristiky studentů užívajících alkohol tímto způsobem. Část textu je věnována tématu motivace ke konzumaci alkoholu a vychází z výzkumů zaměřených přímo na populaci studentů. Je zde poukázáno na skutečnost, že klasické motivační modely nepopisují problematiku užívání studentů dostatečně výstižně, neboť nezahrnují některá specifika jejich života, jako například sociální prostředí vysokoškolských kolejí atp.


Nahoru
*/ ?> Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet