Vendula Běláčková

27.01.2015

Vnímání rizikovosti nových psychoaktivních látek neboli „sběratelských předmětů“ jejich uživateli

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 27.01.2015

V posledních letech můžeme být svědky nárůstu výskytu nových psychoaktivních substancí (NPS) neboli také takzvaných „legal highs“ a rozšíření jejich užívání v běžné populaci. Užívání takovýchto látek představuje hrozbu jak pro individuální zdraví jedince, tak veřejné zdraví populace. Práce si stanovila za hlavní cíle analyzovat, (i) jak uživatelé NSD vnímají rizika spojená s jejich užíváním a (ii) jaké strategie používají uživatelé NSD, aby předešli rizikům, která mohou být spojena s užíváním těchto látek.

Citace

Drápalová, E., Běláčková, V. (2014). Risk Perception of New Psychoactive Substances (“Legal Highs”) among their Users [Vnímání rizikovosti nových psychoaktivních látek neboli „sběratelských předmětů“ jejich uživateli]. Adiktologie, 14(3), 212–227.

Klíčová slova

nové psychoaktivní látky, nové syntetické drogy, legal highs, kvalitativní obsahová analýza, online diskusní fóra

Abstrakt

DATA A METODA: V rámci výzkumu byla využita kvalitativní obsahová analýza internetových diskusních fór sdružujících uživatele NPS (16 internetových diskusních fór s celkovým počtem 832 příspěvků) a kvalitativní analýza polostrukturovaných rozhovorů s 9 uživateli NSD; při analýze byla využita metoda zakotvené teorie. VÝSLEDKY: Pokud jde o vnímání rizikovosti, existuje skupina uživatelů, kteří rizikovost těchto látek vnímají jako malou, což souvisí i s tím, že „legálnost“ látek považují za signál ohledně jejich nízké účinnosti. Vnímání rizikovosti se v průběhu užívání NPS mění a uživatelé se vůči dříve podceňovaným NPS chovají obezřetněji na základě vlastních zkušeností, nebo zkušeností ze svého okolí a z diskusních fór. Uživatelé NPS využívali jako nástroje snižování rizik NPS užívání menšího množství látky (obzvláště při prvním užití), volbou vhodného settingu a snahou nekombinovat NPS s jinými psychoaktivními látkami a navzájem. Jako důležitou pro minimalizaci výskytu případných poškození vnímají uživatelé zjištění si potřebných informací o užívané látce. ZÁVĚRY: Oficiální zdroje informací nepovažují uživatelé NPS za důvěryhodné, informace podávané samotnými prodejci konkrétních látek, kteří se tak chrání před případným právním postihem, považují za nedostatečné. Nejvíce využívaným a relevantním zdrojem jsou tak internetová fóra sdružující uživatele NPS a zkušenosti přátel a známých. Tyto komunikační kanály by měly být podporovány a užívány v programech snižování rizik.


Nahoru
*/ ?> Vnímání rizikovosti nových psychoaktivních látek neboli „sběratelských předmětů“ jejich uživateli Ilustrační foto © Andrei Mihalcea | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet