Státní závěrečné zkoušky

05.12.2016

Harmonogram státních závěrečných zkoušek 2018 – 2019

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 05.12.2016

V příloze článku naleznete excelové tabulky, které uvádějí závazné termíny a náplň jednotlivých povinností studenta směřujících k účasti na státních závěrečných zkouškách z adiktologie.

Plné podmínky uvádějí dokumenty 1. LF UK, tj. Opatření děkana:

  • kterým se stanoví harmonogram akademického roku (každoročně),
  • č. 10/2010, kterým se stanoví pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací, s přílohami a
  • Studijní a zkušební řád 1. LF, vše dostupné na www.lf1.cuni.cz.

Přílohy: SZZK termíny bc 2018-2019.xls, SZZk termíny nMgr 2018-2019


Nahoru
*/ ?> Harmonogram státních závěrečných zkoušek 2018 – 2019 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet