Státní závěrečné zkoušky

30.07.2019

Státní závěrečné zkoušky září 2019: bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 30.07.2019

Odevzdání bakalářské práce a souvisejících dokumentů: 16.07.2019, úterý v 9.00 hod. a v 14.00 hod. SZZk bc červen 2019, stanovené rozmezí: 2.9. - 13.9.2019.

Odevzdání bakalářské práce  a souvisejících dokumentů: 16.07.2019 úterý v 9.00 hod. a v 14.00 hod.

Bakalářskou práci a související dokumenty student odevzdá PhDr. M. Malinové, Klinika adiktologie 1. LF UK, Apolinářská 4, 2. patro, kancelář č. 2.15, linka 8271.

Odevzdat bakalářskou práci v dřívějším termínu lze pouze na předem sjednané schůzce.

Termín pro odevzdání práce v listinné i elektronické podobě (SIS) je konečný a je shodný, práce je považována za odevzdanou pouze tehdy,  odevzdal-li student v termínu obě podoby práce.

Student odevzdá:

a) 1 x bakalářskou práci v kroužkové vazbě • bakalářská práce musí mít formální náležitosti shrnuté v Protokolu o úplnosti (vč. přílohy č. 6 vevázané jako poslední list práce), viz dále • bakalářská práce musí mít na zadní vnitřní obálce vlepeno ve vhodném obalu CD/DVD s identickou elektronickou verzí práce v PDF Na CD musí být napsáno jméno studenta, označení „Bakalářská práce“ a rok a měsíc obhajoby • bakalářská práce musí být studentem podepsaná.

b) Protokol o úplnosti náležitostí bakalářské práce, vyplněný, podepsaný https://www.lf1.cuni.cz/document/44225/opad10-10-pril8a-bc.pdf

c) Přihlášku k obhajobě – vyplněnou až na jméno oponenta a datum obhajoby, podepsanou https://www.lf1.cuni.cz/file/73347/prihlaska-k-obhajobe.doc

d) Souhlas s vystavením práce na webu adiktologie http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/343/5584/Formular-souhlasu-se-zverejnovanim-kvalifikacnich-praci

e) Vytištěnou stranu A4 obsahující: jméno studenta, e-mailovou adresu, mobilní telefon, jméno vedoucího práce (a kontakt na něj, není-li zaměstnancem KAD),  jméno oponenta, je-li již znám (a kontakt na něj, není-li zaměstnancem KAD).

Student týž den provede následující: a) vloží práci do SIS dle Protokolu o úplnosti, resp. Opatření děkana č. 10/2010 b) zašle práci na e-mailové adresy: michaela.malinova@lf1.cuni.cz, zdenka.hoznauerova@lf1.cuni.cz

Výstup ze studijního oddělení (seznam splněných předmětů) lze doručit osobně nebo poštou na níže uvedenou adresu, a to tak, aby byl doručen do 31. 8. 2019 SZZk bc červen 2019, stanovené rozmezí 2.9. - 13.9.2019 Zpřesněné termíny budou studentům sděleny 3 týdny před konáním SZZK, studenti budou vyzváni k přihlášení se ke zkoušce a obhajobě v SIS. K SZZK student přinese index s úplně zapsanými údaji o zápočtech a zkouškách.

Korespondenční adresa: PhDr. Michaela Malinová Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Apolinářská 4 128 01 Praha 2 Tel. 22496 8271


Nahoru
*/ ?> Státní závěrečné zkoušky září 2019: bakalářské studium prezenční a kombinovaná forma Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet