Publikace jiných institucí

07.05.2014

Mezinárodní standardy prevence užívání drog

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 07.05.2014

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti vydalo překlad prvního vydání zprávy "International Standards on Drug Use Prevention," která byla v angličtině publikována UNODC v roce 2013.

Citace

UNODC. (2014). Mezinárodní standardy prevence užívání drog. Praha: Úřad vlády ČR. Online: http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/monografie/mezinarodni_standardy_prevence_uzivani_drog

Klíčová slova

protidrogová prevence, intervence, politika, efektivita

Abstrakt

Tyto globálně pojaté mezinárodní standardy poskytují přehled aktuálně dostupných vědecky podložených poznatků a popisují intervence a politiky, u nichž byly prokázány pozitivní preventivní výsledky, včetně jejich charakteristik. Tyto celosvětově uplatnitelné mezinárodní standardy současně označují hlavní prvky a rysy efektivního národního systému protidrogové prevence.
Mezinárodní standardy prevence užívání drog jsou rozsáhlou studií porovnávající dostupné podklady, studie, poznatky v oblasti prevence drogových závislostí. Studie zpřehledňuje a kategorizuje spektrum nasbíraných poznatků a zaměřuje se zejména na ty, které lze považovat za příklady dobré praxe. Navazuje na aktivity jiných významných institucí (EMCDDA, NIDA, WHO, aj.) a předkládá ověřené, efektivní poznatky pro prevenci drogových závislostí.


Nahoru
*/ ?> Mezinárodní standardy prevence užívání drog Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet