2010 / 1

03.06.2010

Užívání drog v národnostních menšinách v ČR

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 03.06.2010

Citace

Šťastná, L., Adámková, T., Chomynová, P. (2010). Užívání drog v národnostních menšinách v ČR. Adiktologie, (10)1, 36-44.

Klíčová slova

etnické menšiny – Romové – užívání drog – sociální vyloučení

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou etnických minorit na území ČR a jejich příslušníků v roli uživatelů návykových látek. Hlavním cílem je poskytnout přehled základní terminologie vztahující se k problematice a zároveň vymezit hlavní východiska. Jedním z těchto východisek je existence sociálního vyloučení příslušníků etnických minorit. Úvaha nad tím, jak sociální vyloučení ovlivňuje postavení příslušníka minority jako uživatele návykových látek a jako klienta drogových služeb, je zmíněna v textu. Součástí přehledového článku jsou údaje z realizovaných výzkumů k prevalenci užívání drog mezi příslušníky národnostních menšin. Citované výzkumy byly většinou realizovány na nereprezentativním vzorku osob, nìkteré metodologické otázky jsou uvedeny v textu. Dále článek poskytuje informace o službách a opatřeních, které existují v rámci České republiky pro práci s touto cílovou skupinou. Na závěr jsou zmíněna hlavní pravidla pro práci drogových služeb s příslušníky etnických minorit.


Nahoru
*/ ?> Užívání drog v národnostních menšinách v ČR Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet