2010 / 1

03.06.2010

Perorální aplikace pervitinu formou želatinové kapsle

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 03.06.2010

Citace

Guryčová, Z. (2010). Perorální aplikace pervitinu formou želatinové kapsle. Adiktologie, (10)1, 56–62.

Klíčová slova

želatinová kapsle – pervitin – harm reduction – perorální aplikace

Abstrakt

Perorální aplikace je jedním z nejméně rizikových způsobů užívání drog. Želatinová kapsle tak představuje účinnou formu harm reduction. Cílem článku je seznámit odbornou veřejnost s perorální aplikací formou želatinové kapsle a popsat zkušenosti klientů-uživatelů drog s aplikací želatinovou kapslí.
Kontaktní centrum Charáč v Uherském Hradišti je jedním z prvních programů, které začaly nabízet kapsle klientům. Distribuce probíhá od června 2007. Příspěvek vznikl v rámci probíhajícího kvalitativního výzkumu, který zjišťuje pomocí polostrukturovaného rozhovoru osobní zkušenosti klientů s touto formou aplikace. Polostrukturované rozhovory byly analyzovány metodou „interpretativní fenomenologické analýzy" (Interpretative Phenomenological Analysis - IPA). Kvalitativního výzkumu se zúčastnilo doposud 7 klientů. Dále pracovníci Kontaktního centra Charáč provedli orientační průzkum formou strukturovaného rozhovoru s klienty, kteří projevili zájem o kapsle v rámci výměnného programu. Uživatelé kapslí byli dotazováni na velikost dávky, intenzitu účinku a důvody vedoucí je k perorální aplikaci. Orientační průzkum probíhal od 2. poloviny 2007 do března 2009 a zúčastnilo se ho 49 klientů Kontaktního centra Charáč. Článek popisuje pouze zkušenosti uživatelů pervitinu. Z tohoto důvodu není možné veškeré informace obsažené v příspěvku zobecňovat a vztahovat na celou populaci uživatelů drog.


Nahoru
*/ ?> Perorální aplikace pervitinu formou želatinové kapsle Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet