2010 / 2

28.01.2011

Testování infekčních chorob jako součást prevence a snižování rizika infekcí mezi injekčními uživateli drog v ČR

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 28.01.2011

Citace

Mravčík, V., Nečas, V. (2010). Testování infekčních chorob jako součást prevence a snižování rizika infekcí mezi injekčními uživateli drog v ČR. Adiktologie, (10)2, 84–90.

Klíčová slova

injekční užívání drog, infekční nemoci, testování, snižování rizik

Abstrakt

VÝCHODISKA: Testování a včasný záchyt infekcí u injekčních uživatelů drog je součástí preventivních a harmreduction intervencí snižujících výskyt infekcí v uživatelské populaci a potažmo v populaci obecné.

CÍL: Shrnout dostupné údaje o míře protestovanosti a dostupnosti testování na HIV infekci, virové hepatitidy typu B a C (VHB, VHC) a syfilis pro uživatele drog v ČR v posledních přibližně 10 letech.

METODY: Analýza informací o protestovanosti, počtech zařízení pro uživatele drog poskytujících možnost testování a počtu provedených testů různých druhů na sledované infekce získané z dostupných zdrojů.

VÝSLEDKY: Dostupné údaje nasvědčují tomu, že míra protestovanosti populace injekčních uživatelů drog v ČR v poslední dekádě, zejména od r. 2005, klesla. Velmi pravděpodobně se na poklesu podílela nižší dostupnost rychlých testů (zejména v případě VHC), případně testů ze slin (v případě HIV testů). Zřetelný je pokles dostupnosti testování a počtu testů zejména na HIV a VHC provedených v nízkoprahových programech pro uživatele drog (které jsou v kontaktu se značným počtem injekčních uživatelů drog), i když aktuálně se v r. 2008 sestupný trend zastavil, ovšem na historicky velmi nízkých hodnotách.

ZÁVĚR: Snižující se počet otestovaných injekčních uživatelů v ČR lze jednoznačně označit za negativní trend, který představuje zvýšené veřejnězdravotní riziko šíření infekcí mezi uživateli drog, ale i v obecné populaci. Z hlediska ochrany veřejného zdraví v ČR je nezbytné zvýšit míru protestovanosti uživatelů drog a systémově zlepšit spolupráci mezi zařízeními pro uživatele drog a dalšími zdravotnickými zařízeními v oblasti diagnostiky a léčby infekcí.


Nahoru
*/ ?> Testování infekčních chorob jako součást prevence a snižování rizika infekcí mezi injekčními uživateli drog v ČR Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet