2010 / 2

28.01.2011

Aktuální otázky léčby závislosti na metamfetaminu

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 28.01.2011

Citace

Gabrhelík, R., Šťastná, L., Holcnerová, P., Miovský, M., Minařík, J. (2010). Aktuální otázky léčby závislosti na metamfetaminu. Adiktologie, (10)2, 92–100.

Klíčová slova

metamfetamin, stimulancia, závislost, substituční léčba, klinické hodnocení

Abstrakt

Metamfetamin (pervitin) má jedinečné postavení na české drogové scéně. Problémové
užívání je spojeno s celou řadou zdravotních komplikací a má závažné veřejnozdravotní
implikace. Počet problémových uživatelů pervitinu tvoří dvě třetiny všech problémových uživatelů drog v ČR. Indikátor celoživotní prevalence a jiné indikátory týkající se užívání pervitinu v České republice jsou relativně stabilizovány. Výjimkou je populace adolescentů a populace účastníkù tanečních akcí. Pokud jde o léčbu, jsou uživatelé pervitinu nejpočetnější skupinou léčených uživatelů drog a jejich počet pomalu narůstá. Léčba závislosti na pervitinu je v ČR vedena výhradně abstinenčně a u vlastní závislosti na pervitinu obecně nelze počítat s větší podporou medikace. V současné době je v zahraničí stále více diskutována možnost substituční léčby pro uživatele metamfetaminu. Mezi dosavadními (schválenými) způsoby léčby v ČR nenajdeme substituční léčbu závislosti na pervitinu a dalších stimulanciích. Výsledky zahraničních studií zkoumajících efektivitu substituční léčby závislých na stimulaciích přinášejí slibné, i když ne jednoznačně přesvědčivé výsledky. Dosud však nebyla provedena kvalitní randomizovaná, dvojitě slepá, kontrolovaná, multicentrická klinická studie. Pro substituční léčbu se nabízí zejména metylfenidát hydrochlorid, modafinil a dextroamfetamin. V ČR jsou zatím registrované přípravky s obsahem metylfenidátu hydrochloridu pod komerčními názvy Ritalin® a Concreta® a modafinil pod názvem Modafinil-Teva® s uvedenou sílou.


Nahoru
*/ ?> Aktuální otázky léčby závislosti na metamfetaminu Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet