2010 / 2

28.01.2011

Využití internetu v léčbě abúzu a syndromu závislosti na alkoholu

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 28.01.2011

Citace

Holcnerová (Vondráčková), P., Vacek, J. (2010). Využití internetu v léčbě abúzu a syndromu závislosti na alkoholu. Adiktologie, (10)2, 110–117.

Klíčová slova

internet, alkohol, poruchy vyvolané užíváním alkoholu, léčba, online intervence

Abstrakt

Internet, který se coby nejdynamičtěji se rozvíjející médium stává stále dostupnějším, umožňuje levnou, rychlou a efektivní komunikaci v několika modalitách (text, zvuk, obraz). Tento přehledový článek se zaměřuje na možnosti využití internetu v léčbě abúzu alkoholu a syndromu závislosti na alkoholu. Zhruba dvě třetiny uživatelů internetu v rozvinutých zemích využívá internet k vyhledávání informací o zdravotních problémech a jejich léčbě, a proto má internet velký potenciál k preventivnímu i terapeutickému působení. Webové stránky zaměřené na problematiku abúzu alkoholu nabízejí v současné době čtyři základní typy služeb: (a) informace, (b) online krátkou intervenci, (c) online psychoterapii či poradenství a (d) online setkání svépomocných skupin. Výhodou internetových služeb je zejména místní, časová i finanční dostupnost, možnost zůstat v anonymitě a v případě online dotazníků bezprostřední zpětná vazba; naopak hlavní nevýhodou je absence plnohodnotného bezprostředního kontaktu, který je pro efektivní diagnostiku i terapii klíčový, riziko podpory sociální izolace uživatele nebo riziko objevení se závislostního chování na internetu. Internetové intervence mohou být jedním ze způsobů jak oslovit rizikové uživatele alkoholu, kteří nejsou v kontaktu s léčebnými službami, a tak zvýšit záchyt populace ohrožené škodlivým užíváním a závislostí.


Nahoru
*/ ?> Využití internetu v léčbě abúzu a syndromu závislosti na alkoholu Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet