2010 / 2

28.01.2011

Kvalita života v léčbě hepatitidy C uživatelů nelegálních návykových látek v nestátním zdravotnickém zařízení REMEDIS

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 28.01.2011

Citace

Šídová, M., Šťastná, L. (2010). Kvalita života v léčbě hepatitidy C uživatelů nelegálních návykových látek v nestátním zdravotnickém zařízení REMEDIS. Adiktologie, (10)2, 118–128.

Klíčová slova

kvalita života, léčba hepatitidy C, uživatelé drog, dotazník SF-36, REMEDIS

Abstrakt

VÝCHODISKA: Kvalita života je bezesporu moderním a často skloňovaným tématem. Přesto je tomuto fenoménu věnována v České republice v oblasti adiktologie zatím spíše jen velmi okrajová pozornost, přičemž zde má zcela určitě bližší průzkum týkající se kvality života své místo. Virová hepatitida C (VHC) je častou duální diagnózou injekčního užívání nelegálních návykových látek. Svoji váhu při hodnocení efektivity, případně návrhu nových schémat léčby VHC by bezesporu měla mít i kvalita života. Proto je mapování kvality života v léčbě hepatitidy C u uživatelů drog podstatné.

METODY: V první polovině roku 2008 byla pro účely této práce utříděna data získaná pomocí dotazníku RAND 36 – Item Health Survey (SF 36) v zařízení REMEDIS. Bylo k dispozici celkem 160 dotazníkù. Z nich mohlo být hodnoceno pouze 45 dotazníků vyplněných na začátku léčby a 47 dotazníků vyplněných po léčbě. Data byla analyzována pomocí základních statistických procedur ve dvou skupinách – na začátku léčby VHC, po léčbě VHC.

SOUBOR: Je tvořen klienty zařízení REMEDIS, kteří již ukončili léčbu VHC. Celkem je v souboru 87 klientů, 45 mužů a 42 žen, jejich celkový průměrný věk je 33,49 let. V hodnocené skupině na začátku léčby je 20 mužů a 25 žen (průměrný věk: 28,51), ve skupině po léčbě je 26 mužů a 19 žen (průměrný věk: 30,98).

VÝSLEDKY: Kvalita života v léčbě VHC uživatelů drog-mužů a žen se na začátku léčby i po léčbě liší. Ženy měly v obou skupinách vyšší celkový index kvality života než muži. Dále bylo zjištěno, že kvalita života ve skupině po léčbě VHC je nižší než ve skupině na začátku léčby.

ZÁVĚRY: Oproti dostupným českým normám je kvalita života snížena pouze ve skupině po léčbì VHC, oproti normám anglickým a americkým je kvalita života snížena v obou skupinách.


Nahoru
*/ ?> Kvalita života v léčbě hepatitidy C uživatelů nelegálních návykových látek v nestátním zdravotnickém zařízení REMEDIS Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet