Teorie evaluace

28.08.2012

Prezentace z kurzů věnovaných problematice evaluace

Zveřejnil: PhDr. Monika Nevoralová | Poslední úprava: 28.08.2012

V rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) proběhla pilotní realizace dvou kurzů akreditovaných MŠMT nesoucích název „Evaluace jako základ primárně preventivních aktivit z pohledu teorie i praxe“.

Prezentace z kurzů Evaluace

V rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK) proběhla pilotní realizace dvou kurzů akreditovaných MŠMT nesoucích název „Evaluace jako základ primárně preventivních aktivit z pohledu teorie i praxe“.

Oba kurzy proběhly v květnu 2012 v Praze a v Brně. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky (především školní metodiky prevence a další pedagogické pracovníky) s podstatou a principy evaluace primárně preventivních aktivit a naučit je samostatně zvládnout proces vyhodnocení programu. Účastníci byli seznámeni s teoretickými základy evaluace, s jednotlivými typy evaluace a evaluačními nástroji. U každého typu evaluace bylo zmíněno jeho praktické využití a informace, které může daný typ evaluace přinést. Po obecném úvodu byla pozornost věnována praktické aplikaci evaluace na primárně preventivní program. Účastníci si mohli vyzkoušet aplikovat všechny typy evaluace na konkrétní příklady. Pozornost byla dále věnována evaluačním nástrojům, jež lze použít ke sběru dat. Následně si také prakticky vyzkoušeli provést vybrané typy evaluace na příkladu preventivního programu, k dispozici měli ukázky konkrétních evaluačních nástrojů.

Pro kurz byly vytvořeny tři powerpointové prezentace uzpůsobené cílové skupině:

1. Evaluace jako základ primárně preventivních aktivit z pohledu teorie i praxe – Úvod – obsahuje tato témata:

 • úvod do evaluace,
 • typy evaluace,
 • vymezení rizikového chování a primární prevence.

2. Evaluace jako základ primárně preventivních aktivit z pohledu teorie i praxe - Evaluační nástroje – obsahuje tato témata:

 • postup preventivního působení v případě rizikového chování, 
 • evaluační nástroje včetně konkrétních ukázek s odkazy,
 • webové stránky věnující se evaluačním nástrojům.

3. Evaluace jako základ primárně preventivních aktivit z pohledu teorie i praxe – Postup – obsahuje tato témata:

 • analýza potřeb,
 • jak by měl vypadat ideální primárně preventivní program,
 • evaluace spokojenosti účastníků programu,
 • výstupy evaluace a zúročení získaných poznatků,
 • příklady dobré praxe pro inspiraci,
 • plánování evaluace,
 • evaluace přípravy programu,
 • pretest a zahájení realizace programu,
 • evaluace procesu,
 • evaluace výsledku preventivního programu.

 

Jednotlivé prezentace naleznete ve formátu pdf v příloze tohoto článku.

 

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru
*/ ?> Prezentace z kurzů věnovaných problematice evaluace Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet