Příklady dobré praxe

12.09.2012

Dobrá praxe v evaluaci kurzů primární prevence rizikového chování

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 12.09.2012

Stejně tak jako provádění evaluace preventivních aktivit realizovaných pro děti a dospívající, je důležité umět vyhodnotit vzdělávací aktivitu, v níž se frekventanti školí pro konkrétní preventivní intervence, programy a metodiky. Zpětné vazby od frekventantů mohou poskytnout cenné impulsy pro rekonstrukci a inovaci těchto kurzů. Provádění pravidelné evaluace je významné nejen pro udržení vysoké úrovně vzdělávacích aktivit, ale také vzhledem k reflektování praktických potřeb účastníků a pro zapojování vhodných lektorů.

V příloze naleznete materiál, který je určen především organizátorům kurzů a byl vytvořen na základě praktických výstupů a zkušeností z realizace krátkodobých i dlouhodobých kurzů zaměřených na primárně preventivní problematiku v rámci projektu VYNSPI.

Naleznete zde příklady dobré praxe nástrojů používaných k evaluaci stejně jako inspiraci pro tvorbu závěrečných hodnotících zpráv o průběhu kurzu.

Mnohé z evaluačních nástrojů mají univerzální charakter a poskytují kvalitní platformu pro vyvinutí vlastního evaluačního nástroje i pro jiné typy vzdělávacích aktivit než pouze preventivních.

Pro podrobnější informace o evaluacích a okruzích, které je v evaluaci možné zohlednit, přejděte do sekce Nástroje pro hodnocení kurzů, kde naleznete další a podrobnější informace k tomuto tématu.

 

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru
*/ ?> Dobrá praxe v evaluaci kurzů primární prevence rizikového chování Ilustrační foto © Photoeuphoria | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet