Příklady dobré praxe

11.10.2012

Rubrika Příklady dobré praxe

Zveřejnil: PhDr. Monika Nevoralová | Poslední úprava: 11.10.2012

V této rubrice lze nalézt lze nalézt články věnující se jednotlivým příkladům dobré praxe evaluace primárně preventivních programů a kurzů primární prevence rizikového chování.

Jsou zde uvedeny programy realizované v České republice, u kterých byla provedena evaluace a jejíž závěry byly publikovány. Mezi tyto programy patří program Kouření a já, Komunitní program realizovaný o. s. Prev-centrum, program Připraveni pro život, program Drogy-Důvod-Dopad (program DDD) a program Unplugged. Tyto evaluační studie účinnosti jsou velmi komplexní, náročné a nákladné, pro školu vlastními prostředky nerealizovatelné. Cílem je ukázat, které programy lze v České republice považovat za příklad dobré praxe v evaluaci primární prevence a poskytnout zájemcům inspiraci v případě, že se rozhodnou podobno je důležité vybírat programy, které staví na ověřených faktech, tedy u nich byla provedena evaluace.

Dále se zde nachází článek věnující se evaluaci vzdělávacích aktivit v oblasti primární prevence, jehož součástí je materiál, který  je určen především organizátorům kurzů a byl vytvořen na základě praktických výstupů a zkušeností z realizace krátkodobých i dlouhodobých kurzů zaměřených na primárně preventivní problematiku v rámci projektu VYNSPI. Tyto kurzy probíhaly ve spolupráci s klíčovými realizátory vzdělávání  v primární prevenci v pěti regionech ČR, byly to: Pedagogicko-psychologická poradna Brno, PPP Olomouckého kraje, P-Centrum, Onyx,o.s. a Madio, o.s., Magdaléna o.p.s., Semiramis, o.s. a Obchodní akademie Valašské Meziříčí.

 

V tomto textu lze nalézt příklady dobré praxe nástrojů používaných k evaluaci stejně jako inspiraci pro tvorbu závěrečných hodnotících zpráv o průběhu kurzu. Mnohé z evaluačních nástrojů mají univerzální charakter a poskytují kvalitní platformu pro vyvinutí vlastního evaluačního nástroje i pro jiné typy vzdělávacích aktivit než pouze preventivních.

 

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru
*/ ?> Rubrika Příklady dobré praxe Ilustrační foto © Freds | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet