Odkazy

29.09.2012

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 29.09.2012

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti je českým partnerem sítě REITOX, zřízené a podporované národními vládami a Evropskou unií s cílem monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti a vyhodnocovat jejich účinnost. Funguje jako součást Úřadu vlády ČR – sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Co nabízí:

Na webových stránkách je dostupná banka evaluačních nástrojů (http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/banka_evaluacnich_nastroju), především zaměřená na nástroje k využití ve výzkumu či v léčebných zařízeních. Je zde možné nalézt následující nástroje:

 • Účinnost krátké intervence zaměřené na užívání alkoholu mezi studenty
 • Fagerstrőmův test nikotinové závislosti
 • Test pro identifikaci poruch působených užíváním alkoholu
 • Dotazník pro zhodnocení rizika přenosu krevně přenosných virových infekcích
 • Dotazník SF 36
 • Schwartzova škála hodnocení terapie
 • Maudsley Addiction Profile
 • Dotazníky kvality života Světové zdravotnické organizace
 • Škála závislosti na alkoholu
 • Škála závažnosti závislosti
 • Evropský index závažnosti návykového chování (EuropASI)
 • Škála závislosti na cigaretách
 • Dotazník na patologické hráčství „The South Oaks Gambling Screen“
 • Skríningový dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti


Jsou zde k dispozici souhrnné informace nejen o prevenci. Volně ke stažení je 7dílná publikace Světové zdravotnické organizace – „Mezinárodní standardy evaluací léčby a péče“, která je dostupná v českém jazyce (http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas/evaluace/mezinarodni_standardy_evaluaci_lecby_a_pece). 
Jedná se o sérií sešitů poskytujících informace a návod na provádění jednotlivých typů evaluace krok za krokem. Obsahuje sešity: plánování, rámec, provádění evaluace, analýza potřeb, evaluace procesu, evaluace nákladů, evaluace spokojenosti, evaluace výsledků, ekonomická evaluace. Jsou zde popsány metody evaluace služeb a systémů zaměřených na léčbu poruch souvisejících s užíváním návykových látek. Mnoho principů lze uplatnit i v jiných oblastech než v léčbě.

Odkaz:
www.drogy-info.cz

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru
*/ ?> Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet