Odkazy

29.09.2012

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 29.09.2012

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) má za úkol poskytovat členským státům Evropské unie přehledné informace o problémech spojených s užíváním návykových látek. Nabízí data, pomáhá rozvíjet dobrou praxi a podporuje výzkum.

Webová stránka je dostupná pouze v anglickém jazyce.

Co nabízí:

 • publikace: Burkhart, G. – „Guidelines for the evaluation of drug prevention“ (http://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention), která poskytuje návod krok za krokem, jak správně vyhodnotit primárně preventivní program. Je dostupná ve slovenském jazyce.
 • slovník pojmů dobré praxe


a) EIB
(Evaluation Instruments Bank):

 • online archiv volně dostupných nástrojů pro evaluaci intervencí zaměřených na užívání drog
  • některé jsou dostupné i v jiných jazycích než anglickém (české, slovenské a další)
  • nástroje jsou roztříděny podle oblastí, kterým se věnují (léčba, prevence, harm reduction) a dále dle cílové skupiny či zaměření
  • nástroje pro oblast prevence jsou členěny podle typu evaluace, pro který jsou určeny
   • analýza potřeb a plánování
   • evaluace procesu
   • evaluace výsledku
   • mapování rizikových faktorů
   • pedagogové se mohou inspirovat pro svou práci, některé nástroje jsou dostupné i v českém jazyce, většinu je možno použít v obměněné podobě (např. analogicky použít nástroj zaměřený na užívání drog pro oblast sexuálního rizikového chování)
   • mnohé nástroje jsou krátké, stručné a psané jednoduchou angličtinou, je možné si je přeložit i vlastními silami a inspirovat se jimi při své práci
   • různá témata (nejen návykové látky) – asertivita, rozhodování, sebevědomí a další
   • odkaz: http://www.emcdda.europa.eu/eib


b) PERK
(Prevention and Evaluation Resource Tool):

 • online nástroj pro přípravu a realizaci (včetně evaluace) primárně preventivních programů
 • teorie doplněna dostupnou literaturou
 • příklady programů z praxe
 • postup přípravy a realizace programu založen na 7 krocích:
  • analýza potřeb – zhodnocení situace, identifikování nedostatků a potřeb
  • definování cílů a pracovních hypotéz
  • definování obsahu programu a cílové skupiny
  • výběr strategie a způsobu realizace
  • kontrola proveditelnosti a vhodnosti postupu
  • realizace v praxi a evaluace procesu
  • evaluace výsledku
  • závěry
  • odkaz: http://www.emcdda.europa.eu/publications/perk

 

c) EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action):

 • výměnný informační systém, který poskytuje informace o preventivních, nízkoprahových, léčebných a jiných programech zaměřených na snižování poptávky po drogách
 • poskytuje informace o evaluovaných programech v EU, o metodách implementace a evaluace programů
 • databáze informací a příkladů dobré praxe – je možné se připojit (více informací na www.drogy-info.cz)
 • součástí databáze je i české Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum
 • odkaz: http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples

 

Odkazy:

EMCDDA www.emcdda.europa.eu

Banka evaluačních nástrojů http://www.emcdda.europa.eu/eib
PERK http://www.emcdda.europa.eu/publications/perk

EDDRA http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples

 

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru
*/ ?> Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet