Studium

30.06.2014

Zpravodajství televize "Z" - informační kampaň oboru adiktologie, aneb v čem měli reportéři pravdu?

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 30.06.2014

Televize "Z" je fiktivní kanál, který se zaměřuje na zpravodajství z oboru závislostí a užívání návykových látek. Jak tomu v komerčních televizích občas bývá, fakta a výsledky adiktologického výzkumu v ní nabývají nečekaných rozměrů. Seznamte se s odbornými poznatky, které stojí za "šokujícími reportážemi z terénu" a posuďte sami, co je na nich pravdy. Pokud by Vám informace z odborných článků nestačily, sáhněte po studiu adiktologie...

Je alkohol  "nebezpečná droga, jež zabije ročně tisíce lidí a její uživatelé jsou agresivní"?

ANO, tato zpráva je založena na faktech.

Podle některých autorů způsobuje alkohol větší společenské škody než jakákoli nelegální droga. Způsobuje jak akutní nehody, tak chronická poškození organismu. Jeho užívání je rozšířenější než užívání nelegálních drog. Účinky alkoholu způsobují agresivitu a impulsivní jednání, a tak se alkohol spolupodílí na velkém objemu trestné činnosti, a zejména potom násilných trestných činů. Řízení pod vlivem alkoholu je také významnou příčinou dopravních nehod. Při nich umírají zejména mladí lidé, což kromě nevyčíslitelné hodnoty lidského života také významně ovlivňuje produktivitu společnosti. Náklady užívání alkoholu v České republice byly odhadnuty za rok 2007, a to jako 16,4 mld Kč.

Přečtěte si více ZDE.

Pěstuje se v České republice heroin?

ANO i NE.

Mák setý se v České republice pěstuje legálně, za předpokladu, že je každé pole o rozloze větší než 100 m2 řádně ohlášeno Ministerstvu zemědělství ČR podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

Pokud jde o zátah na udání sousedů, který ukázala televize "Z"- pokud by se heroin skutečně v ČR vyráběl (je k tomu potřeba velké množství makovic), sousedi by jej samozřejmě nahlásit měli. Nepřekažení výroby a prodeje drog je samo o sobě trestným činem. Je tedy povinností občana jej oznámit policii nebo státnímu zástupci. V tomto případě šlo ale spíše o nedoslýchavost a "vesnické klepy".

Přečtěte si více ZDE.

Může obchodní inspekce kontrolovat obsah kokainu zakoupeného v online obchodě?

NE, není to možné.

Kokain je podle mezinárodních úmluv OSN nelegální droga, všechny státy OSN (tj. všechny státy světa) ho musí zakázat. Na zakázanou látku se nevztahují žádné zákony ochrany spotřebitele, a nemohou se na ni vztahovat ani žádné zvláštní regulace.

To platí i v případě, že "spotřebitel" nakoupil drogu na internetu. Nelegální drogy se dají koupit v zakryptovaných online obchodech, ve kterých jsou prodejci i kupující anonymní. Funguje v nich neformální kontrola kvality v podobě hodnocení prodejců jejich uživateli.

Přečtěte si více ZDE.

Je možné být "závislý na zprávách"?

ANO i NE.

Když pomineme polemiky v odborné obci, zda je závislostní chování na internetu skutečnou závislostí či ne, zůstává diskuse, zda může online zpravodajství vyvolávat stejné jednání jako "závislost" na online hrách či sociálních sítích. Z hlediska neurobiologie patrně může docházet ke stejnému mechanismu, jako například u nutkavého prohlížení emailů a jejich nadměrné kontroly - nový email nebo zpráva přináší pocit uspokojení, kontrola, zda se objevil nový email nebo zpráva zase mají srovnatelné mechanismy nutkavého chování. O "závislosti" můžeme mluvit ve chvíli, kdy má jedinec problém jednání omezit, tj. například sleduje online zprávy v telefonu při běžných každodeních situacích, kdy jej omezují v práci a kdy mu jejich sledování způsobuje problémy v mezilidských vztazích, popřípadě problémy zdravotní (nedostatečný příjem potravy, pohybu aj.).

Případ hospitalizace pro závislost na sledování zpráv není znám.

Zatímco genetické predispozice k závislosti nesouvísí s intelektem, volba konkrétní látky nebo v tomto případě kontextu nutkavého jednání jím může být ovlivněna.

Přečtěte si více ZDE.


Nahoru
*/ ?> Zpravodajství televize "Z" - informační kampaň oboru adiktologie, aneb v čem měli reportéři pravdu? Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet