2010 / 3

28.01.2011

Vzorce užívání alkoholu ve vybraných kulturách

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 28.01.2011

Citace

Holcnerová, P. (2010). Vzorce užívání alkoholu ve vybraných kulturách. Adiktologie, (10)3, 154–162.

Klíčová slova

alkohol, vzorce užívání, kultura, Asie, Evropa, Afrika, Amerika

Abstrakt

Text poskytuje přehled vzorců užívání alkoholu v zemích bývalého Sovětského svazu, v muslimských zemích, zemích východní Asie, subsaharské Afriky, Latinské Ameriky, USA a Evropy. Podle vzorců užívání alkoholu rozdělují Room & Mäkelä (2000) země do 4 základních kategorií: (a) abstinující kultury, (b) kultury s ritualizovaným užíváním alkoholu, (c) kultury se všedním užíváním alkoholu a (d) kultury užívající nadměrné dávky alkoholu o víkendech, svátcích a slavnostech. Z přehledu vyplývá, že se nejvíce alkoholu vypije v Evropě a nejméně naopak v muslimských státech. V zemích, kde užívání alkoholu nebylo v kultuře tak časté a byl mu vymezen jasně definovaný prostor především během svátků a jiných významných společenských příležitostí, lze vysledovat skutečnost, že kvůli globalizaci a s ní ruku v ruce jdoucí vyšší dostupnosti alkoholických nápojů přestává být konzumace alkoholu pod kontrolou společnosti a začínají se objevovat problematické vzorce užívání alkoholu v podobě nadměrné konzumace v rámci jedné epizody. Díky poměrně nedávnému rozšíření rizikových vzorců konzumace alkoholu není v těchto zemích věnován dostatek pozornosti zdravotním a sociálním následkům s tímto fenoménem spojeným. Lze však spekulovat o tom, že jde o přechodný stav, který se již snaží některé země řešit politickými opatřeními.


Nahoru
*/ ?> Vzorce užívání alkoholu ve vybraných kulturách Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet