2010 / 3

28.01.2011

Chronická bolest a opioidní analgetika na lékařský předpis v adiktologii

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 28.01.2011

Citace

Lávičková, J., Kozák, J. (2010). Chronická bolest a opioidní analgetika na lékařský předpis v adiktologii. Adiktologie, (10)3, 164–173.

Klíčová slova

opioidní analgetika na lékařský předpis, abúzus, chronická bolest, alkohol, nealkoholové návykové látky

Abstrakt

Chronická bolest je oblast, v níž dochází každoročně k předepisování vysokého počtu léků. Zároveň jde v současné době o téma, které je v rámci adiktologie opomíjené a zanedbávané, přestože se na základě výzkumů z posledních let došlo ke zjištění, že tyto medikamenty jsou velice často užívány v kombinaci s alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Tento přehledový článek se zaměřuje na rozbor fenoménu chronické bolesti a jeho léčby na území České republiky. Zároveň neopomíjí zmínku týkající se rozdělení analgetik dle WHO a použití tohoto rozdělení v rámci kapitoly poukazující na již existující trendy abúzu opioidních analgetik. Ve spojitosti s abúzem opioidních analgetik je také poukázáno na jejich abúzus v kombinaci s alkoholovými i nealkoholovými návykovými látkami.


Nahoru
*/ ?> Chronická bolest a opioidní analgetika na lékařský předpis v adiktologii Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet