2010 / 3

28.01.2011

Časopis Dekontaminace: Informační a vzdělávací médium pro uživatele drog

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 28.01.2011

Citace

Herzog, A., Termer, A. (2010). Časopis Dekontaminace: Informační a vzdělávací médium pro uživatele drog. Adiktologie, 10(3), 174–179.

Klíčová slova

problémové užívání drog, přístup harm reduction, časopis, vzdělávání uživatelů drog

Abstrakt

Článek vychází z 14leté zkušenosti Terénních programů Sananim s vydáváním časopisu Dekontaminace. Ten je určen problémovým uživatelùm drog. Článek představuje praxi časopisu Dekontaminace a usiluje o vyvolání diskuse o vhodné podobě tištěných materiálů pro uživatele drog. Při tvorbě Dekontaminace docházelo k hledání optimální formy sdělení pro čtenáře, kteří jsou dlouhodobě ve stavu akutní intoxikace. K tomu časopis využívá atraktivitu barevného tisku, více neodborného jazyka, stylizace v podobě komiksu, případně humorné či brutální stylizace. Zjistili jsme, že touto formou máme šanci oslovit větší množství čtenářů. Aktuálně dochází k rozšíření časopisu o webový portál www.edekontaminace.cz, který umožní sdílení informačních a vzdělávacích materiálů pro uživatele drog mezi nízkoprahovými službami v celé České republice i na Slovensku.


Nahoru
*/ ?> Časopis Dekontaminace: Informační a vzdělávací médium pro uživatele drog Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet