2010 / 4

28.01.2011

Konec konopné kariéry očima někdejších náruživých uživatelů

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 28.01.2011

Citace

Nechutný, T., Morávek, J. (2010). Konec konopné kariéry očima někdejších náruživých uživatelů. Adiktologie, (10)4, 226–235.

Klíčová slova

marihuana, kariéra, účinky, abstinence, kontrolované užívání, management, narativní rozhovory, zakotvená teorie

Abstrakt

VÝCHODISKA: Někteří náruživí uživatelé konopí se po určité době v řádu let začnou potýkat s významnými subjektivními potížemi, které nakonec vedou k ukončení uživatelské kariéry.

CÍLE: Cílem práce je prozkoumat, jak k ukončení konopné kariéry dochází, jaký je jeho průběh a zda je trvalé.

METODY A SOUBOR: Analýza dat byla provedena pomocí metod zakotvené teorie. Pro výzkum fenoménu přestávání s užíváním konopí byly provedeny kvalitativní narativní rozhovory se sedmnácti respondenty, kteří vyprávěli svůj příběh života s konopím.

VÝSLEDKY: V procesu přestávání je důležitá subjektivní rozvaha kladů a záporů z užívání konopí. Rozvahu může urychlit výskyt zlomové události v podobě šokujícího zážitku, jiného zážitku, který se stane poslední kapkou, nebo vnější okolnosti nesouvisející s účinky konopí. Poté se dostavuje různě dlouhá abstinence se změnou životního stylu, která může vést k trvalé abstinenci nebo relapsu. Podle kvality prožitku při relapsu uživatel pokračuje v abstinenci, nebo přechází ke kontrolovanému užívání konopí.

ZÁVĚRY: Práce přináší další poznatky o managementu užívání drog. Zkoumání subjektivně vnímaných potíží, které náruživé uživatele dovedly bez specializované pomoci až do stavu abstinence nebo kontrolovaného užívání, vede k většímu vhledu do problematiky opouštění užívání drog.


Nahoru
*/ ?> Konec konopné kariéry očima někdejších náruživých uživatelů Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet