Petra Vondráčková

20.05.2014

Vztahová vazba terapeuta v rámci psychoterapeutického procesu

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 20.05.2014

Teorie vztahové vazby představuje jeden z modelů, který může objasňovat, proč jsou někteří psychoterapeuti úspěšnější v práci s určitými „typy“ klientů a proč někteří klienti profitují z psychoterapie více.

Citace

Vondráčková, P. (2014).Vztahová vazba terapeuta v rámci psychoterapeutického procesu. Psychoterapie, 8(1), 33-43. http://psychoterapie.fss.muni.cz/clanky/vztahova-vazba-terapeuta-v-ramci-psychoterapeutickeho-procesu

Klíčová slova

psychoterapie, psychoterapeut, vztahová vazba, psychoterapeutický proces, terapeutická aliance

Abstrakt

V psychoterapeutickém procesu díky jeho charakteru dochází často k aktivaci vztahové vazby klienta a terapeuta, která pak následně ovlivňuje jeho průběh.  Změna vztahové vazby klienta může patřit mezi dílčí cíle psychoterapeutického procesu a některé výzkumy ukazují, že efektivní psychoterapie je právě spojena se změnou vztahové vazby klienta směrem k větší „jistotě“. Mezi psychoterapeuty je větší zastoupení jedinců s jistou vztahovou vazbou v porovnání s obecnou populací. Výsledky výzkumů sledujících vliv vztahové vazby terapeuta na psychoterapeutický proces dochází k závěru, že jistá vztahová vazba terapeuta není automaticky zárukou kvalitní terapeutické aliance, ale má částečný vliv na kvalitu terapeutických intervencí. Jako významný faktor se ukázala interakce mezi vztahovou vazbou klienta a terapeuta. V úvodní fázi psychoterapeutického procesu je v případě terapeutů s nejistým typem vztahové vazby prospěšnější, pokud mají stejný typ vztahové vazby jako klient, a naopak pro pozdější fázi psychoterapeutického procesu se ukazuje výhodnější, pokud klient a terapeut mají odlišný typ vztahové vazby.


Nahoru
*/ ?> Vztahová vazba terapeuta v rámci psychoterapeutického procesu Ilustrační foto © Bratan | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet