2011 / 1

05.05.2011

Drogová situace v Gruzii – stručný přehled

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 05.05.2011

Citace

Javakhishvili, D. J., Sturua, L., Otiashvili, D., Kirtadze, I., Zábranský, T. (2011). Drogová situace v Gruzii – stručný přehled. Adiktologie, (11)1, 42–51.

Klíčová slova

Gruzie – monitorování drogové situace – klíčové indikátory drogové epidemiologie – protidrogová politika – prevence – léčba – harm reduction – prosazování práva

Abstrakt

Tato analytická zpráva shrnuje hlavní aspekty drogové situace v Gruzii. Zároveň se pokouší identifikovat mezery v drogových informacích a stupeň přiměřenosti systémových reakcí na drogovou problematiku v zemi. Struktura se opírá o standardy EMCDDA a zahrnuje systém klíčových a nukleárních indikátorů drogové epidemiologie. Analýza reflektuje drogovou situaci a s ní související problémy tak, jak je zkoumali a vnímali autoři. Analýza se opírá o data z let 2009 a 2010. V některých případech se odkazuje na data z roku 2008. Analýza ukazuje, že navzdory pozitivnímu vývoji v oblasti opatření pro snížení drogové poptávky, která jsou z větší části financována mezinárodními sponzory, přetrvává v zemi řada problémů, které vyžadují neodkladnou reakci vlády i společnosti: spojujícím prvkem je absence strukturované a vyvážené protidrogové strategie a odpovídajících protidrogových akčních plánù a z této absence vyplývající (i) chybějící koordinační mechanismy pro opatření omezující poptávku a nabídku drog, (ii) absence institucionálních mechanismů pro primární a sekundární prevenci, (iii) nedostatečná protidrogová legislativa a nedopracované legislativní postupy, (iv) jednostranný rozvoj léčebných metod, kdy se vůbec nebo téměř vùbec nevyužívá komplexní péče (zahrnující sociální rehabilitaci) s cílem života bez pomoci psychotropních léčiv a (v) absence institucionálních mechanismů pro kontinuální provoz systému drogových informací, jenž by poskytoval spolehlivé podklady pro plánování intervencí.


Nahoru
*/ ?> Drogová situace v Gruzii – stručný přehled Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet