2011 / 1

05.05.2011

Analýza potřeb v oblasti adiktologického vzdělávání v Gruzii

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 05.05.2011

Citace

Kirtadze, I., Otiashvili, D., Javakhishvili, D. J. (2011). Analýza potřeb v oblasti adiktologického vzdělávání v Gruzii. Adiktologie, (11)1, 52–60.

Klíčová slova

Gruzie – analýza potřeb – vzdělávací systém – celoživotní vzdělávání – užívání drog – protidrogová politika

Abstrakt

CÍLE: Účelem této práce je analýza vzdělávacích potřeb v oblasti drogové problematiky v Gruzii a zjištění mezer v gruzínském vzdělávacím systému na různých úrovních (veřejné školy, univerzity, příslušná bakalářská a magisterská studia, systém celoživotního vzdělávání učitelů, školních psychologů, adiktologů, žurnalistů apod.) i v servisních organizacích. Kromě analýzy a určení vzdělávacích potřeb v oblasti drogové problematiky navrhuje zpráva i řadu doporučení, která reagují na zjištěné potřeby. METODOLOGIE: Zpráva se opírá o výsledky výzkumu, který zahrnoval přehled struktury vzdělávacího systému, aktuálně platných mezinárodních směrnic a norem a zhodnocení systému poskytování služeb. Byly vedeny hloubkové rozhovory s pedagogy a dalšími účastníky vzdělávacího systému i s pracovníky příslušných servisních organizací. Sběr dat probíhal v březnu a dubnu 2010. ZÁVĚRY: Studie zjišťuje celostátní nedostatek vyškolených profesionálů v oboru adiktologie, což platí hlavně pro manažery, lékaře, psychology, právníky a sociální pracovníky zapojené do zdravotní péče v oblasti drogové problematiky. Studie taktéž zjišťuje, že v zemi neexistují žádná pravidla pro adiktologické vzdělávání. Pro všechny dílčí segmenty gruzínského vzdělávacího systému je zapotřebí připravit studijní programy (různých formátů, rozsahu a uspořádání).


Nahoru
*/ ?> Analýza potřeb v oblasti adiktologického vzdělávání v Gruzii Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet