Pro budoucí studenty

06.04.2016

Bakalářské studium adiktologie

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 06.04.2016

Zajímá Tě problematika závislostí a pomoc lidem, kteří užívají návykové látky? Bakalářské studium adiktologie je zajímavý nelékařský zdravotnický obor na 1. LF UK vyučovaný v prezenční i kombinované formě. Nabízí pestré studium vyučované předními odborníky v oboru adiktologie a mezioborové vzdělání s kvalifikací pro samostatnou práci ve zdravotnictví.

O studiu: Bakalářské studium adiktologie je rozvrženo do 3 let studia. V prvním roce je kladen důraz především na osvojení znalostí v základních medicínských oborech, jež jsou doplněny o úvod do studia adiktologie. Od druhého ročníku se studium soustředí na odborné adiktologické předměty s mezioborovým přesahem do oblasti psychologie, sociální práce, sociologie, práva nebo kriminologie. Závěr studia je zaměřen na praktickou přípravu, která zahrnuje zvládnutí základních poradenských a terapeutických dovedností. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkoušku a obhájením odborné práce na aktuální adiktologické téma. Studenti oboru adiktologie mají možnost strávit část studia na zahraničních partnerských univerzitách a také dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu adiktologie na 1. LF UK. Bakalářský program adiktologie je možné studovat také v kombinované podobě, což umožňuje doplnit si odborné VŠ vzdělání při zaměstnání.

Uplatnění absolventů: Absolventi oboru adiktologie se uplatňují zejména jako pracovníci preventivních programů užívání návykových látek a pracovníci služeb pro uživatele drog (zdravotnických i nezdravotnických, státních i nestátních), a dále jako pracovníci veřejné správy koordinující systém péče pro uživatele drog a prevence rizikového chování. Osvojené znalosti a dovednosti mohou uplatnit v širokém spektru multidisciplinárních týmů, jež se zabývají řešením problémů spojených s užíváním návykových látek v různých pracovních prostředích – např. nízkoprahové zařízení pro uživatele drog, terapeutická komunita, zařízení sociálních služeb nebo speciálního školství, vězeňská služba, policie či soukromý sektor. Profese adiktologa je zařazena mezi nelékařská zdravotnická povolání, a to novelou zákona č. 96/2004 Sb., adiktolog tak může provádět samostatnou práci ve zdravotnictví.

Požadavky na uchazeče: Studium je vhodné pro všechny, kdo se zajímají o transdisciplinární obor adiktologie nebo v něm pracují, a kdo dokončili úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Přijímací řízení je tvořeno písemným testem z biologie a adiktologie v rozsahu dostupných modelových otázek.

Termín pro zasílání přihlášek k přijímacímu řízení je vždy poslední únor daného kalendářního roku. Zájemci o studium musí ve stanoveném termínu zaslat vyplněnou přihlášku k přijímacímu řízení (ke stažení na  http://is.cuni.cz/studium) a uhradit příslušný poplatek.

Najdi si Studium adiktologie také na Facebooku!

 


Nahoru
*/ ?> Bakalářské studium adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet