Pro budoucí studenty

06.04.2016

Informace o přijímacím řízení pro bakalářský obor adiktologie 2017/2018

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 06.04.2016

Uchazeči o studium bakalářského oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v této části naleznou řadu praktických informací souvisejících s přijímacím řízením.

Přijímací řízení:

Přijímací řízení je nově složeno pouze s písemné části - testu. Písemná přijímací zkouška proběhne v pondělí dne 12. června 2017, náhradní termín je stanoven na 23. 6. 2017.

Písemná zkouška

  • písemný znalostní test z oboru adiktologie (celkem 100 otázek) – zaměřuje se na ověření znalostí základních oborových pojmů. K dispozici jsou modelové otázky, které lze zakoupit na pokladně děkanátu 1. LF UK.
  • písemný znalostní test v oboru biologie (celkem 50 otázek) – test vychází z  Modelových otázek (možno zakoupit v pokladně děkanátu).

Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení středoškolského studia s maturitou a odeslání výhradně elektronické přihlášky ke studiu do 28. února 2017. K přihlášce musí být přiloženo potvrzení o zaplacení poplatku spojeného s přijímacím řízením ve výši 640,- Kč. Více informací naleznete na webových stránkách 1. lékařské fakulty v sekci věnované uchazečům o studium.

 


Nahoru
*/ ?> Informace o přijímacím řízení pro bakalářský obor adiktologie 2017/2018 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet