Pro budoucí studenty

06.04.2016

Informace o přijímacím řízení pro navazující magisterské studium adiktologie 2017/2018

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 06.04.2016

Uchazeči o studium navazujícího magisterského oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v této části naleznou řadu praktických informací souvisejících s přijímacím řízením. Ve školním roce 2017/2018 otevíráme již šestým rokem prezenční i kombinovanou formu magisterského studia.

Požadavky pro přijetí

Magisterský obor adiktologie je vytvořen tak, aby byl maximálně flexibilní z hlediska šíře různých oborů, které mají zájemci vystudované. Proto ke studiu může být přijat jak uchazeč, který absolvoval bakalářské studium adiktologie, tak absolvent jiného adekvátního minimálně bakalářského studijního programu, který však vystudováním získá pouze titul Mgr., nikoli zdravotnickou kvalifikaci pro výkon profese adiktologa (de zákona č. 96/2004, Sb.).

Uchazeč musí do 28. února 2017 zaslat elektronickou přihlášku ke studiu společně s potvrzením o zaplacení poplatku spojeného s úkony přijímacího řízení ve výši 640,- Kč.

Přijímací řízení:

Uchazeči skládají písemnou zkoušku v podobě testu z biologie a z tématických okruhů výuky bakalářského programu Adiktologie.

Přijímací zkouška se koná v pondělí 12. června 2017.

Písemná zkouška

  • písemný znalostní test v oboru biologie – test vychází z  Modelových otázek (možno zakoupit v pokladně děkanátu)
  • písemný znalostní test v oboru adiktologie - test tématicky vychází z okruhů výuky bakalářského studia adiktologie

 

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky do navazujícího oboru Adiktologie

Děkan fakulty oznamuje, že od přijímací zkoušky bude upuštěno u uchazečů, kteří ve školním roce 2016/2017 absolvují VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví, obor adiktologie, a jejichž prospěchový průměr všech zkoušek v bakalářském studiu za 1. a 2. ročník studia byl nejvýše 1,50 (včetně). Uchazeč studijní průměr doloží potvrzeným výpisem známek, který vloží jako přílohu do SISu. Uchazeč doloží dokončení VŠ studia v bakalářském stupni nejpozději do 30. září 2017.

U ostatních uchazečů nebude od přijímací zkoušky upuštěno. Písemné pozvání k přijímací zkoušce obdrží neúspěšní uchazeči nejpozději 4 týdny před stanoveným datem.


Nahoru
*/ ?> Informace o přijímacím řízení pro navazující magisterské studium adiktologie 2017/2018 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet