Pro budoucí studenty

06.04.2016

Důležité informace o navazujícím magisterském studiu oboru adiktologie

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 06.04.2016

Ve školním roce 2017/2018 bude na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již po osmé zahájeno denní studium adiktologie na magisterské úrovni a opakovaně se otevírá také kombinovaná forma tohoto studia. Magisterské studium, jakožto dvouleté studium navazující na bakalářskou formu, poskytne studentům rozšířené a prohloubené vzdělání v oblastech prevence, léčby a následné péče o uživatele drog. Ke studiu se mohou přihlásit absolventi jakéhokoli bakalářského oboru.

Do navazujícího magisterského studia se mohou hlásit jak absolventi bakalářského oboru adiktologie, tak absolventi jiných (především humanitních) studijních oborů!

Ve školním roce 2017/2018 bude již šestým rokem otevřena také kombinovaná forma navazujícího magisterského studia oboru adiktologie. Podmínky pro přijetí jsou shodné jako pro prezenční formu.

Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky do navazujícího oboru Adiktologie:

Děkan fakulty oznamuje, že od přijímací zkoušky bude upuštěno u uchazečů, kteří ve školním roce 2016/2017 absolvují VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví, obor adiktologie, a jejichž prospěchový průměr všech zkoušek v bakalářském studiu za 1. a 2. ročník studia byl nejvýše 1,50 (včetně). Uchazeč studijní průměr doloží potvrzeným výpisem známek, který vloží jako přílohu do SISu. Uchazeč doloží dokončení VŠ studia v bakalářském stupni nejpozději do 30. září 2017.

U ostatních uchazečů nebude od přijímací zkoušky upuštěno. Písemné pozvání k přijímací zkoušce obdrží neúspěšní uchazeči nejpozději 4 týdny před stanoveným datem.

Adiktologie se v České republice vyučuje v denní a kombinované bakalářské formě od roku 2005. Magisterské studium, jakožto dvouleté studium navazující na bakalářskou formu, poskytne studentům rozšířené a prohloubené vzdělání v oblastech prevence, léčby a následné péče o uživatele drog a současně zásadním způsobem rozvine především dvě samostatné studijní linie představované koncepty duševního zdraví (mental health) a veřejného zdraví (public health). Studium adiktologie, jakožto interdisciplinárního oboru, poskytne na magisterské úrovni taktéž integrované teoretické a praktické poznatky z mnoha oborů jako jsou medicína, psychologie, sociologie, sociální práce, právo, politologie, kriminologie nebo ekonomie.

Významnou součástí magisterského studia je vědecko-výzkumná činnost v oblastech souvisejících s užíváním a závislostí na psychoaktivních látkách s možností zapojení studentů do mnoha domácích i mezinárodních projektů.

Pro více informací se obracejte na Amalii Pavlovskou: pavlovska@adiktologie.cz.

 


Nahoru
*/ ?> Důležité informace o navazujícím magisterském studiu oboru adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet