Pro budoucí studenty

06.04.2016

Aktuální informace o termínech přijímacích zkoušek 2017/2018

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 06.04.2016

Přijímací zkoušky pro obor adiktologie jsou obě formy bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu tvořeny písemným testem z biologie a adiktologie.

Přihlášku ke studiu oboru adiktologie v jakékoliv formě je nutné zaslat do 28. 2. 2017.

Písemná zkouška se koná v pondělí dne 12. 6. 2017, termín je shodný pro všechny formy studia.

Náhradní termín zkoušek je stanoven na 23. června 2017.
Důvodem pro konání zkoušky v náhradním termínu jsou především zdravotní potíže, uchazeč se musí předem omluvit doporučeným dopisem, doložit potvrzením důvod omluvy a současně požádat o možnost konat zkoušku v náhradním termínu. Více informací naleznete na webových stránkách 1. LF UK.

S dotazy spojenými s přijímacím řízením se můžete obracet na Amalii Pavlovskou:

pavlovska@adiktologie.cz

Sledujte také Facebook Studium adiktologie!

 


Nahoru
*/ ?> Aktuální informace o termínech přijímacích zkoušek 2017/2018 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet