Pro budoucí studenty

06.04.2016

Podmínky upuštění od přijímací zkoušky pro NMgr. studium - JEN PRO ABSOLVENTY BC. ADIKTOLOGIE

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 06.04.2016

Děkan fakulty stanovil podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky pro absolventy bakalářského studia oboru adiktologie, kteří ukončí studium ve školním roce 2016/2017.

Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou u těch uchazečů, kteří ve školním roce 2016/2017 absolvují VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, a jejichž prospěchový průměr všech zkoušek v bakalářském studiu za 1. a 2. ročník studia byl nejvýše 1,50 (včetně). U ostatních uchazečů nebude od přijímací zkoušky upuštěno. Písemné pozvání k přijímací zkoušce obdrží ostatní uchazeči, u nichž podmínky přijetí budou ověřovány přijímací zkouškou, nejpozději 4 týdny před stanoveným datem konání přijímací zkoušky.

Uchazeč je povinen poslat písemnou žádost o upuštění od přijímací zkoušky, společně s přihláškou a to nejpozději do 28. února 2017 (rozhodující je datum odeslání). Uchazeč doloží dokončení VŠ studia v bakalářském stupni nejpozději do 30. září 2017.

U ostatních uchazečů nebude od přijímací zkoušky upuštěno.

 

 


Nahoru
*/ ?> Podmínky upuštění od přijímací zkoušky pro NMgr. studium - JEN PRO ABSOLVENTY BC. ADIKTOLOGIE Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet