Pro budoucí studenty

05.01.2017

Změna podoby přijímací zkoušky pro všechny formy oboru Adiktologie v roce 2017/2018

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 05.01.2017

V akademickém roce 2017/2018 bude přijímací řízení poprvé od zahájení výuky oboru adiktologie složeno pouze z písemného testu. Nově je zrušena ústní část přijímací zkoušky.

V akademickém roce 2017/2018 bude poprvé uskutečněna změna v podobě přijímacího řízení pro všechny formy studijního programu Adiktologie.

Uchazeči o bakalářské i navazující magisterské studium, v prezenční i kombinované formě, nově budou skládat pouze písemný test, a to ve dvou oborech - z biologie a adiktologie.  Uchazeči o bakalářské studium mají pro oba testy k dispozici soubor modelových otázek, které je možné zakoupit na pokladně děkanátu 1. lékařské fakulty UK. Zájemci o navazující magisterské studium si mohou taktéž zakoupit modelové otázky pro obor biologie, test z oboru adiktologie bude tématicky vycházet z okruhů vyučovaných v rámci bakalářského studia adiktologie.

Test bude v obou případech složen ze 100 otázek z biologie (více možných správných odpovědí) a 50 otázek z adiktologie (jedna správná odpověď).

 

Sledujte naši stránku na Facebooku: Studium adiktologie!


Nahoru
*/ ?> Změna podoby přijímací zkoušky pro všechny formy oboru Adiktologie v roce 2017/2018 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet