Nelátkové závislosti

20.02.2014

Závislost na práci

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Vacek | Poslední úprava: 20.02.2014

Poprvé pojem workaholismus použil Oates v roce 1968 pro popis vlastní závislosti na práci, kterou přirovnával k alkoholismu (Oates, 1968).

Jako kritéria pro definici závislosti na práci jsou uváděny následující čtyři body (Rohlich, 1981, in Rodná, 2000):

  1. subjektivní pocit pacienta, že není schopen ovládat svou touhu po práci, ačkoliv si vědomě přeje mít nad ní kontrolu;
  2. výskyt „abstinenčních příznaků“ (např. úzkost, deprese, psychosomatické potíže) při přerušení práce, ať dobrovolném či nedobrovolném (nemoc, víkendy, dovolená apod.);
  3. onemocnění jako přímý následek přepracování;
  4. výskyt mezilidských problémů následkem excesivního pracovního nasazení.

Závislost se „neměří podle toho, co individuum dělá, ale podle toho, co dělat nemůže“ (Rohlich, 1984, in Rodná, 2000). O závislosti na práci je možné hovořit v případě, kdy se práce stává v životě jednoznačně dominantním tématem a neumožňuje. Workoholismus je často považován za pozitivní a prospěšný a workholici za velice schopné a pracovité lidi milující svoji práci. Ve skutečnosti nemá workoholismus s nadšením a zaujetím nic společného. Je to nemoc jako každá jiná.

U závislosti na práci lze rozpoznat tyto rysy: nadměrné ztotožňování se s prací a problémy s identitou, nepružné myšlení, potíže v situacích, kdy člověk z nějakého důvodu nemůže pracovat, stupňování problému a jeho popírání (Nešpor, 1999).

Fassel (1990) definuje tři stadia závislosti na práci. Časné stádium se vyznačuje stálým myšlením na práci, pravidelnými přesčasy, odmítáním dovolených. U středního stádia se už vytrácí společenský život. Pokusy o změnu jsou většinou krátkodobé a slabé. Dochází k tělesnému vyčerpání a poruchám spánku. Někdy je možné i tupé zírání do prázdna a okénka v paměti. Pozdní stádium je spojeno s narůstajícími problémy. Objevují se opakované bolesti hlavy, bolesti zad, vysoký krevní tlak a deprese. U těžkých případů můžou nastat i infarkty a mozkové mrtvice, které mohou vystrašit dotyčného tak, že se rozhodne pro změnu.


Nahoru
*/ ?> Závislost na práci Ilustrační foto © Jyn Meyer | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet