2011 / 2

19.09.2011

Kokain (2. část)

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 19.09.2011

Citace

Šejvl, J. (2011). Kokain (2. èást). Adiktologie, (11)2, 82–90.

Klíčová slova

KOKA – KOKAIN – VLIV NA ZDRAVÍ – PSYCHIKA – SEX

Abstrakt

Ve svém pokračování autor plynule navazuje na první část informací o kokainu /Šejvl, J. (2010). Kokain (část 1). Adiktologie, (10)4, 246–251/. V článku je popsáno rozšíření kokainu na našem území a jednotlivé vzorce jeho užívání, a to i s ohledem na formu, v jaké je zne/užíván – kokové listy, pasta a hydrochlorid, včetně free base. Na tuto část navazují informace o zdravotních aspektech; obecný vliv na jednotlivé orgány a projevující se účinky kokainu. Dále jsou účinky kokainu rozděleny podle závažnosti zdravotních rizik – na méně závažné projevy, na středně závažné a závažné projevy; rozdělení aplikací na jednorázové, krátkodobé a dlouhodobé a na závislostní potenciál. Rovněž je krátká část věnována vlivu kokainu na psychiku človìka a jeho roli v těhotenství a v sexuálním životě.


Nahoru
*/ ?> Kokain (2. část) Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet