Pro novináře

10.11.2010

Nejnovější zprávy o drogové problematice - v ČR a v Evropě - zveřejněny

Zveřejnil: Ing. Eva Škrdlantová | Poslední úprava: 30.11.-0001

Praha, 10. 11. 2010: Výroční zprávu o situace ve věcech drog v ČR v r. 2009 zpracoval autorský tým vedený V. Mravčíkem; kolektiv autorů má 15 členů, z nichž většina je přinejmenším na částečný úvazek pracovníky Centra adiktologie 1. LF UK. Výroční zprávu o drogové problematice v Evropě připravilo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (agentura EU), na základě národních zpráv z předchozího roku.

Spoluautoři z Centra adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN jsou připraveni k informacím, obsaženým ve výročních zprávách, poskytnout vysvětlení a odborné komentáře.

Výroční zprávy a doprovodné informace jsou ke stažení na stránkách www.drogy-info.cz:

Obě výroční zprávy v ČR zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které je součástí Úřadu vlády České republiky, na tiskové konferenci konané 10. 11. 2010.

Následně budou výroční zprávy vybraným příjemcům distribuovány i v knižní podobě. Centrum adiktologie je jedním z příjemců knižní verze těchto zpráv; zprávy jsou rovněž poskytovány do cca 50 veřejných knihoven po celé ČR.

Další informace sledujte na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost se sídlem v Lisabonu, které je autorem evropské výroční zprávy: http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report


Nahoru
Nejnovější zprávy o drogové problematice - v ČR a v Evropě - zveřejněny Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet