2011 / 3

01.09.2011

Adiktologie 3/2011

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 01.09.2011

Citace

129 EDITORIAL
Vážené dámy a pánové, čtenáři časopisu Adiktologie, ...
Miovský, M.


134 PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLE
Klient substituovaný buprenorfinem v doléčovacích zařízeních v kontextu skupinové psychoterapie
Clients on Substitution with Buprenorphine in Aftercare Facilities: The Group Therapy Context
Staňková, N., Vacek, J.

142 Motivácia na liečbu hepatitídy C u užívatelov psychoaktívnych látok
Motivation for Treatment of HCV Infection among Drug Users
Slezáková, S., Okruhlica, L.

148 Chronický alkoholizmus žien verzus kvalita ich života
Chronic Alcoholism among Women versus their Quality of Life
Hudáková, A., Magurová, D.


156 PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK / REVIEW ARTICLE
Drogy a kriminalita – jaký je mezi nimi vztah?
Drugs and Criminality – What is their Relationship?
Štefunková, M.

166 Aktuální rysy pandemie HIV
Current Features of the HIV Pandemic
Snopková, S., Havlíčková, K., Polák, P., Husa, P., Němeček, V., Malý, M.

172 Aktuální možnosti léčby HIV infekce
HIV Infection: Current Treatment Options
Snopková, S., Havlíčková, K., Polák, P., Husa, P.

180 Kouření tabáku, základní fakta a sociální souvislosti
Tobacco Smoking: Basic Facts and Social Correlations
Králíková, E., Štěpánková, L.


186 Z PRAXE / PRACTICE
Trestněprávní systém podporující efektivitu léčby aneb poznámky ze stáže v Londýně
Criminal Justice-Based Effective Drug Treatment. Notes from the London Practice Visit
Gabrhelíková, P.

131 ZPRÁVY / NEWS

Klíčová slova

Abstrakt

Nahoru
*/ ?> Adiktologie 3/2011 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet