2011 / Supplementum

02.01.2012

Adiktologie Supplement/2011

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 02.01.2012

Citace

5 EDITORIAL
Vážení čtenáři, ...
Zima, T., Miovský, M., Popov, P.

10 PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLE
Efektivita školního primárněpreventivního programu Unplugged zaměřeného proti užívání konopí
The Effectiveness of the School-based Unplugged Primary Prevention Programme on Cannabis Use
Novák, P., Miovský, M., Vopravil, J., Šťastná, L., Gabrhelík, R., Jurystová, L.

18 Souvislosti užívání konopných drog se sociometrickým statusem studenta ve školní třídě: případová studie
Correlations between Cannabis Use and Student´s Sociometric Status in the Class: A Case Study
Šafránková, M., Vacek, J.

28 Pěstování léčebného konopí – analýza zahraničních zkušeností z regulačního a ekonomického hlediska
Medicinal Marijuana Growing – Analysis of International Experience from Regulative and Economic Perspective
Běláčková, V., Zábranský, T.

42 Sebemedikace konopím u onkologicky nemocných: kvalitativní sonda
Cannabis Self-medication in the Cancer Patients: A Qualitative Probe
Spůrová, N., Kalina, K., Vacek, J.

48 KAZUISTIKA / CASE STUDY
Farmakoterapie závislosti na metamfetaminu
Pharmacotherapy of Methamphetamine Dependence
Minařík, J., Gabrhelík, R.

54 KRÁTKÉ SDĚLENÍ / SHORT COMMUNICATION
Odhad velikosti trhu s konopnými drogami a pervitinem
Cannabis and Pervitin Market Size Estimation
Vopravil, J.

60 DISKUSE / DISCUSSION
Vyléčí konopí rakovinu?
Can cannabis treat cancer?
Hanuš, L. O.

68 ZPRÁVY / NEWS

70 KNIHY / BOOKS

74 STUDIUM / STUDY

Klíčová slova

Abstrakt

Nahoru
*/ ?> Adiktologie Supplement/2011 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet